Chính sách bảo mật

Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi tại songbac-tienthuong.top nhằm đảm bảo rằng thông tin cá nhân của người dùng được bảo vệ và sử dụng một cách an toàn. Chính sách này đặc tả cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khi bạn truy cập vào trang web songbac-tienthuong.top. Bằng cách sử dụng trang web của chúng tôi, bạn đồng ý với việc thu thập và sử dụng thông tin của bạn theo Chính sách quyền riêng tư này.

Thông tin thu thập

Chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân của bạn khi bạn đăng ký tài khoản, đặt hàng, gửi liên hệ hoặc tham gia khảo sát trên trang web. Thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập có thể bao gồm tên, địa chỉ email, địa chỉ giao hàng và số điện thoại.

  • Chúng tôi cũng thu thập thông tin không cá nhân qua việc sử dụng các công nghệ truy vấn, chẳng hạn như cookie và pixel tags, để theo dõi việc sử dụng trang web và cải thiện trải nghiệm người dùng.
  • Bạn có thể chọn không cung cấp thông tin cá nhân, tuy nhiên điều này có thể làm hạn chế khả năng truy cập và sử dụng một số tính năng của trang web.

Sử dụng thông tin

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân được thu thập để cung cấp sản phẩm và dịch vụ cho bạn, xử lý đơn đặt hàng, cung cấp thông tin cập nhật về sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi, liên hệ với bạn và cung cấp hỗ trợ khách hàng.

Chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin để cải thiện trang web và tùy chỉnh trải nghiệm của người dùng, bao gồm cung cấp nội dung và quảng cáo được cá nhân hóa.

Chia sẻ thông tin

Chúng tôi không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bên thứ ba trừ khi có sự đồng ý của bạn hoặc khi cần thiết để thực hiện dịch vụ hoặc sản phẩm mà bạn yêu cầu. Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin với các đối tác kinh doanh của chúng tôi để cung cấp các dịch vụ và sản phẩm liên quan đến trang web.

  • Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân khi tin rằng việc tiết lộ đó là cần thiết để tuân thủ pháp luật, áp dụng các điều khoản sử dụng hoặc bảo vệ quyền lợi, tài sản và an toàn của chúng tôi và người dùng.