Điều khoản sử dụng

Vui lòng đọc kỹ các điều khoản và điều kiện dưới đây trước khi sử dụng trang web songbac-tienthuong.top. Khi sử dụng trang web này, bạn đồng ý tuân thủ các điều khoản và điều kiện sau đây:

1. Quyền sở hữu trí tuệ:

  • Tất cả trang web, nội dung, đồ họa, biểu đồ, logo, hình ảnh đi kèm là tài sản trí tuệ của chúng tôi hoặc các bên thứ ba và được bảo vệ bởi luật pháp về bản quyền.

Sử dụng trang web

1. Mục đích sử dụng:

Trang web này chỉ dùng cho cá nhân và tổ chức phi thương mại. Bất kỳ sử dụng thương mại hoặc khai thác trái phép nào đều bị cấm.

2. Đăng ký tài khoản:

Khi đăng ký tài khoản trên trang web, bạn phải cung cấp thông tin chính xác, hiện tại và đầy đủ. Bạn có trách nhiệm bảo mật thông tin đăng nhập và không được chia sẻ tài khoản của mình với bất kỳ ai khác.